• Tunis-TUNISIAPh : 216 71 862 302
 • Giza-EgyptPh : 20 237612233
 • Helpline-KSA920011494
 • Dubai-UAEPh : 379 5885
 • Sharjah-UAEPh : 6 564 3804
 • Jeddah-Saudi..Ph : 12 6117381
 • Riyadh-Saudi..Ph : 11 2812930
 • Khobar-Saudi..Ph : 13 8410593
 • Jubail-Saudi..Ph : 13 3613295
 • Yanbu-Saudi..Ph : 14 3227598
 • Khamis Mushayt-Saudi..Ph : 017 2370153
 • Buraidah-Saudi..Ph : 0543649768
 • Hail-Saudi..Ph : 0530372172
 • Manama-BahrainPh : 1 721 3084
 • Chennai-IndiaPh : 044 43031124

New VEGA center in Bahrain inaugurated by Mr. Najeb Yacob Alhamer

New VEGA center in Bahrain inaugurated by Mr. Najeb Yacob Alhamer on 13th May 2015.

New VEGA center in Bahrain

New VEGA center in Bahrain

New VEGA center in Bahrain

Contact details below:

BAHRAIN:

VEGA Modern Business Solutions W.L.L
Flat#62, 18TH Floor,
Diplomatic Commercial Tower,
Diplomatic Area, Manama, Bahrain.
Off: +973 17213084
Email: vegabah@vega4visa.com