• Tunis-TUNISIAPh : 216 71 862 302
 • Giza-EgyptPh : 20 237612233
 • Helpline-KSA920011494
 • Dubai-UAEPh : 379 5885
 • Sharjah-UAEPh : 6 564 3804
 • Jeddah-Saudi..Ph : 12 6117381
 • Riyadh-Saudi..Ph : 11 2812930
 • Khobar-Saudi..Ph : 13 8410593
 • Jubail-Saudi..Ph : 13 3613295
 • Yanbu-Saudi..Ph : 14 3227598
 • Khamis Mushayt-Saudi..Ph : 017 2370153
 • Buraidah-Saudi..Ph : 0543649768
 • Hail-Saudi..Ph : 0530372172
 • Manama-BahrainPh : 1 721 3084
 • Chennai-IndiaPh : 044 43031124